maiz

Betriebsurlaub

Liebe Frauen*,

von Montag bis Donnerstag zwischen 09:00 und 14:00 Uhr sind wir für euch da.

Persönliche Termine sind NUR nach telefonischer Vereinbarung möglich!
Beratungen werden auch per Telefon oder E-Mail ausgemacht.

Zur Terminvereinbarung oder bei Fragen bitte 0732 776070 anrufen

(es ist auch möglich, anonym mit unterdrückter Nummer anzurufen)

oder an beratung@maiz.at schreiben.

Im Falle von Gewalt findet ihr auch Hilfe sofort unter:
- 24 Stunden Frauenhelpline: 0800 222 555
- Notrufnummer der Polizei: 133
- Gewaltschutzzentrum OÖ: 0732 607760 / ooe@gewaltschutzzentrum.at
 

Um maiz zu betreten:

--> Mund-Nasenschutz Masken tragen - wir haben im Notfall welche, aber wir bitten euch, die eigenen Masken mitzubringen.

Bitte tragt diese Masken bereits, wenn ihr die Einrichtung betretet und behaltet sie auch im Wartebereich und den Toiletten auf!

Händedesinfektionsmittel befinden sich im Eingangsbereich.

--> Bitte haltet einen Abstand von mindestens einem Meter zu anderen Personen!

 

Bleibt gesund!

 

 

مایز در زمان بحران کرونا

 

بانوان عزیز*

:در زمان بحران کرونا ما همچنان برای شما هستیم , اما فقط در زمان محدود

از دوشنبه تا پنج شنبه بین ساعات00 :9 صبح تا00 :14 بعدازظهر

 

گرفتن ترمین های شخصی فقط با تلفن امکان پذیر است.

همچنین مشاوره از طریق تلفن یا ایمیل انجام میشود.

 

لطفا برای گرفتن ترمین یا اگر سوالی دارید با شماره 0732776070 تماس بگیرید . ( همچنین میتوانید با یک شماره بدون نمایشگر و ناشناس باما تماس بگیرید.)

beratung @maiz.at یا به آدرس

ـ در صورت بروز خشونت, میتوانید بلافاصله در

ـ در دفترچه راهنمای زنان 24 ساعته با شماره تلفن 0800222555

ـ شماره ی اضظرای پلیس 133

ـ مرکز حمایت از خشونت دیدگان اتریش فوقانی 0732607760 / ooe@gewaltschutzzentrum.at

 

 

برای ورود به مایز

از ماسک های محافظت دهان و بینی استفاده کنید. ما در مواقع اضطراری ماسک داریم اما از شما میخواهیم که ماسک خود را همراه داشته باشید.لطفا به محض ورود به مرکز ماسک خود را بزنید حتی در زمان انتظار یا زمانی که از سرویس بهداشتی استفاده میکنید. ضدعفونی کننده ی دستها در قسمت ورودی قرار دارد.

لطفا حداقل یک متر از افراد فاصله داشته باشید.

 

سلامت بمانید!

 

 

maiz në kohën e krizës Covid19

 

Të dashur gra *,

Në kohën e krizës së Covid19 ne jemi akoma atje për ju, por vetëm në një masë të kufizuar:

Nga e hëna deri të enjten në mes 9 të mëngjesit dhe 2 pasdite.

 

Emërimet personale janë të mundshme vetëm mbas thirrjes nepermjet Telefonit!

Konsultimet bëhen gjithashtu përmes telefonit ose postës elektronike.

 

Ju lutemi telefononi në 0732 776070 për të bërë një takim ose nëse keni ndonjë pyetje

(është gjithashtu e mundur të telefononi në mënyrë anonime me një numër të shtypur)

ose shkruani në beratung@maiz.at.

 

Në rast të dhunës, gjithashtu mund të gjeni ndihmë menjëherë në:

- Linjë telefonike 24 orë e grave: 0800 222 555

- Numri i urgjencës së policisë: 133

- Qendra e Mbrojtjes së Dhunës Austri i Epërm: 0732 607760 / ooe@gewaltschutzzentrum.at

 

Për të hyrë në maiz:

→ Vishni maska ​​për mbrojtjen e gojës dhe hundës - i kemi në raste urgjente, por ju kërkojmë që të sillni maskat tuaja. Ju lutemi vishni këto maska ​​sapo të hyni në objekt dhe t'i mbani në zonën e pritjes dhe tualetet! Dezinfektuesit e duarve gjenden në zonën e hyrjes.

→ Ju lutemi mbani një distancë prej të paktën një metër nga njerëzit e tjerë!

 

Qëndrojnë të shëndetshme!